Crossing borders na školách

Dozvědět se o skutečných příčinách a důsledcích migrace a poslechnout si konkrétní životní příběhy lidí, kteří přišli do České republiky odjinud, to umožní žákům vybraných pražských škol nový projekt Crossing borders. Smyslem aktivit, které SIMI od listopadu připravuje, je seznámit žáky ZŠ Kladská a Gymnázia Evolution Jižní Město s tím, jak odbourat negativní stereotypy, jak eliminovat své předsudky a/nebo jak se zbavit xenofobie.

„Současné radikalizaci české společnosti vůči cizincům a sílící nenávistné náladě lze předcházet prostřednictvím informování veřejnosti a vzděláváním v této oblasti,“ říká Pavla Hradečná, koordinátorka projektu. V Crossing borders tak plánujeme uspořádat na uvedených školách i školení pro pedagogy a pracovníky škol, na kterých budou vzděláváni v tématu migrace a současné uprchlické krize. Na semináři se učitelé mimo jiné dozví, jak předcházet častým komunikačním omylům při práci s migranty či jak podpořit inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem. K dispozici budou v rámci projektu školám také služby tzv. interkulturních pracovníků, kteří usnadní komunikaci mezi žáky cizinci, jejich rodiči a školou, ať již v podobě tlumočení, překladů, či doučování.

Pro studenty těchto škol bude od jara 2017 do léta 2018 připravena série seminářů a workshopů, na kterých budou interaktivní formou a za využití multimediálních nástrojů pracovat s tématem migrace a uprchlictví a seznámí se s konkrétními hosty cizinci a jejich zkušenostmi ze života v České republice. Na povídání hosta pak naváží kreativní dílny, na kterých studenti zpracují kulturní téma dané země, ze které cizinec pochází, výtvarnou technikou, zkusí uvařit tradiční jídlo, nebo budou pracovat s vybranými texty.

Jako součást těchto aktivit vzniknou i potřebné metodiky, které budou využity pro další vzdělávání pedagogů a žáků na jiných školách. Celkově by tak projekt měl přispět k většímu porozumění ve společnosti mezi cizinci a českou veřejností, k posílení sociální soudržnosti a odbourání negativních stereotypů, které se s tématem migrace spojují.

logolink-barva_1483370406.jpg

Projekt Crossing borders je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského strukturálního a investičního fondu, v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: