Výroční zpráva SIMI 2016

Ani v roce 2016 jsme nezaháleli. Kromě poradenství jsme se věnovali také, vzhledem k aktuálnímu tématu migrace, práci s veřejností, natočili jsme dokumentární film Ženy od vedle s osudy uprchlic z býv. Jugoslávie, besedovali jsme na školách a pořádali multikulturní večery či interkulturní setkání pro veřejnost. Fotografie z natáčení dokumentu a ze závěrečného večera Crossing borders, který prezentoval zúčastněné migranty a migrantky, prolínají naší výroční zprávu. Velké díky patří opět Martinu Málkovi za skvělé grafické zpracování a samozřejmě celému týmu SIMI za neutuchající energii, čas a dovednosti, které v tomto uplynulém roce SIMI věnovali.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: