Města a inkluzivní strategie

logo-rada-mis_1508939403.jpg

Začátkem letošního září zahájilo SIMI projekt Města a inkluzivní strategie.

Vytvořený tým odborníků primárně zhodnotí, jakým způsobem dochází k integraci cizinců na lokální úrovni v ČR. Na celostátní úrovni odpovídá na poptávku státní správy zmapovat a posoudit, jaké projekty a nástroje (finanční toky, legislativa aj.) byly v této oblasti realizovány a s jakými výsledky, jaké okruhy cizinců jsou v oblasti služeb/projektů/potřeb opomíjeny či podhodnoceny a jaká funkční inovativní řešení a integrační modely by mohly být aplikovány v ČR. Záměrem celého projektového týmu je vybudovat dobře využitelnou znalostní platformu, zacílenou na inkluzivní strategie cizinců, z níž budou jednotliví aktéři v procesu lokální integrace, ale i jiné subjekty (převážně z řad veřejné správy) moci profitovat.

Projekt nabídne i strategie, jak postupovat v situacích, ve kterých se kraj či konkrétní město/obec mohou ocitnout, ať už půjde například o nečekaný příliv žadatelů o mezinárodní ochranu, náhlý nárůst počtu zahraničních pracovníků či existence nežádoucích segregovaných migrantských komunit.

Mezi plánované výstupy projektu patří manuál nástrojů k řešení komplexního přístupu ke všem, nikoliv jen vybraným, skupinám migrantů v ČR, který přispěje k účelnějšímu a efektivnějšímu vynakládání veřejných prostředků v oblasti migrace, integrace i v oblasti pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Projekt přinese zhodnocení současného stavu na úrovni lokální integrace u všech skupin cizinců, zanalyzuje efektivitu proběhlých projektů a zprostředkuje cenné (nejen) zahraniční zkušenosti postupů, které se v praxi osvědčily a které mají upscalingový potenciál.

Hlavním cílem projektu je, aby lokální integrační politiky lépe reflektovaly reálné potřeby cizinců a byly vytvářeny na základě jasných vizí čeho dosáhnout.

Projekt je realizován s laskavou podporou Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy zaměřené na podporu inovačního prostředí. Na realizaci projektu se zásadním způsobem podílejí i odborníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES), kteří mimo jiné stáli u jeho zrodu. Mezi další, neméně významné partnery patří Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a vybrané kraje, zejména Hl. m. Praha a Liberecký kraj, a v neposlední řadě pak i Multikulturní centrum Praha.

Kontaktní osoby projektu:

Pavla Hradečná (odborná garantka): hradecna@refug.cz

Marie Jelínková (evaluátorka): marie.jelinkova@email.cz