Dva roky integrace uprchlíků z Ukrajiny: účinná podpora a potřeba dlouhodobé perspektivy Dva roky integrace uprchlíků z Ukrajiny: účinná podpora a potřeba dlouhodobé perspektivy

Česká republika se od roku začátku války stala útočištěm 382 034 uprchlíků z Ukrajiny, kteří zde získali dočasnou ochranu.

více

Rozdíl mezi dočasnou ochranou a vízem strpění Rozdíl mezi dočasnou ochranou a vízem strpění

1. Dočasná ochrana se uděluje primárně občanům Ukrajiny (případně jejich rodinným příslušníkům nebo osobám, kterým byla na Ukrajině udělena mezinárodní ochrana, přiznán status osoby bez státní příslušnosti apod.), kteří před 24. 2. 2022 pobývali na Ukrajině a následně Ukrajinu opustili.

více

Lex Ukrajina VI - Změny, které vstoupily v platnost 1. 1. 2024 Lex Ukrajina VI - Změny, které vstoupily v platnost 1. 1. 2024

Zdravotní pojištění

  1. Výše pojistného se v důsledku zvýšení minimální mzdy zvýšila na 2 552 Kč.


Byla zrušena výjimka, která umožňovala pozastavení pojištění v případě cesty na Ukrajinu na dobu 1 měsíce a déle. Nyní se na osoby s dočasnou ochranou vztahují standardní pravidla: při pobytu v zahraničí kratším než 6 měsíců je pojištěnec nadále účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění, je povinen platit pojistné a plnit veškeré povinnosti dané zákonem. Podrobné informace: https://www.vzp.cz/pojistenci/cestovani-a-pobyt-v-zahranici/dlouhodoby-pobyt-v-zahranici

více

Další novinky