Zaměstnání

  • Občané členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci nejsou z hlediska zákona o zaměstnanosti považováni za cizince a v souladu s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané České republiky. Stejné právní postavení jako občané České republiky mají též občané Norska, Lichtenštejnska a Islandu, patřící do EHP, jejich rodinní příslušníci a dále občané Švýcarska a jejich rodinní příslušníci.
  • Občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník/nice, který/á požádal/a u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra o udělení povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo mu/jí tento pobyt již byl udělen nepotřebuje pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání.
  • Rodinný příslušník, který není občanem EU/EHP, ani Švýcarska, předkládá příslušnému úřadu práce doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU/EHP nebo Švýcarska.
  • Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů EU/EHP a Švýcarska jejich rodinných příslušníků, rodinných příslušníků občana ČR a evidenci cizinců, které zaměstnává.Stejnou povinnost má právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě jsou občané EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci nebo cizinci vysláni na území ČR k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy.

Potřebujete pomoci s hledáním, získáním, či udržením zaměstnání?

Potřebujete poradit v oblasti pracovního práva či při uzavření či rozvázání pracovního poměru?

Chcete znát svoje práva a povinnosti na trhu práce?

Chcete pomoci se sestavením životopisu, nebo připravit na přijímací pohovor?

Kontaktujte sociální pracovníky SIMI pro bezplatné poradenství.

Zajímá Vás, jaká jsou Vaše práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích podle platné legislativy?

Chcete vědět jak má správně vypadat Váš životopis, motivační dopis, jak se připravit na přijímací pohovor?

praktických informacích pro cizince v sekci Ke stažení najdete prezentace z našich seminářů

Zaměstnání

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: