Bezpečnost práce

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (dále BOZP) zahrnuje rozsáhlá témata, kterými můžou být např. opatření požární ochrany i pravidla správného sezení u počítače.

Jako zaměstnanec či zaměstnankyně nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ – podnikatel/ka)byste měl/a dbát při práci o své zdraví. K tomu je vhodné znát alespoň svá základní práva a povinnosti v oblasti BOZP. Těmito jsou především: