Ženy a rodiče malých dětí na trhu práce

Jak zkombinovat pracovní povinnosti s rodinou je obtížnou otázkou pro většinu osob, zejména žen. Je přirozené, že se, stejně tak jako Češky a Češi, snažíte harmonizovat rodinný a pracovní život, udržet si zaměstnání a v lepším případě i profesní růst a současně mít dostatek prostoru pro péči o dítě. Obtíže, jakým jste jako cizinka při těchto snahách vystavena, ale mohou být v porovnání s obtížemi Češek a Čechů nesrovnatelně větší.

Možná se Vám už stalo, že:

 • jste měla obtížnější přístup k zaměstnání;
 • jste dostala za stejnou práci menší výdělky než ostatní;
 • jste byla vystavena horším pracovním podmínkám.

Takové situace si však nemusíte nechat líbit! Zákon je v tomto případě na Vaší straně.

Řada z vás, cizinek, se už bohužel na pracovním trhu setkala s diskriminací. Střetávají a násobí se tu totiž dva diskriminační důvody současně – ženy cizinky jsou diskriminovány na trhu práce jak kvůli mateřství, tak i kvůli svému původu.

Jak je vidět, bariéry jsou dvojnásobné či někdy dokonce trojnásobné (někteří zaměstnavatelé diskriminují ženy obecně) a šance na důstojné pracovní uplatnění zdánlivě minimální.

Pozorně si proto přečtěte, na co máte jako zaměstnankyně na pracovním trhu nárok a v čem vám zaměstnavatel musí nebo může vyhovět.

Zákon výslovně uvádí, že zaměstnavatel od Vás nesmí vyžadovat informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. Nesmí tak vyžadovat například informace o těhotenství či Vašem rodinném stavu.

Pokud jste žena, těhotenství a následná péče o narozené dítě Vám sice ztěžují pracovní uplatnění, ale na druhou stranu, s ohledem na důležitost mateřství se český stát svými zákony pokouší Vaše postavení alespoň částečně vyrovnávat:

 • Pokud se Vám narodí dítě nebo se o něj staráte, máte za určitých okolností právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou.
 • Zaměstnavatel Vás nesmí diskriminovat ani při přijímání do práce ani v práci.
 • Vztahuje se na Vás také celá řada výhod, od úpravy pracovní doby, přestávek na kojení nebo možnosti převedení na jinou, méně těžkou práci.
 • Zaměstnavatel, ani žádný z kolegů se k Vám nesmí chovat ani způsobem, který představuje obtěžování (např. kvůli Vašemu původu) nebo sexuální obtěžování.

Tyto výhody platí ze zákona a každý zaměstnavatel je musí dodržovat.

Obdobná ochranná opatření se vztahují i na muže, který pečuje o dítě.

Pokud Vás zaměstnavatel diskriminuje, nebojte se bránit a uplatňovat svoje práva.

Možnosti obrany:

 • Upozorněte zaměstnavatele na skutečnost, že porušuje zákon a požadujte nápravu. Platí totiž, že zaměstnavatel Vás nesmí žádným způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáháte svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů nebo že se bráníte diskriminaci.
 • Můžete se obrátit na příslušný úřad práce, kam podáte podnět ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem (pokud jde o předpisy na úseku zaměstnanosti a ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele).
 • Můžete se také obrátit na inspektorát práce (ten se zabývá porušováním povinností vyplývajících z pracovního poměru).
 • Můžete se v určitých případech i odvolávat k ministerstvu práce a sociálních věcí.
 • Můžete se obrátit ale i přímo na soud. Příslušný k podání žaloby je vždycky okresní (v Praze obvodní a v Brně městský) soud určený podle sídla (trvalého bydliště) žalovaného zaměstnavatele.