Komunikace a bezpečnost pro české zaměstnavatele a vedoucí pracovníky

Zaměstnávání zahraničních pracovníků s sebou přináší velké nároky na vzájemné porozumění si a komunikaci. Naše chování i porozumění okolnímu světu je do velké míry určováno naší kulturou. Tedy pravidly, zvyky, chováním atp., které se nevědomky učíme od ostatních kolem nás, nám připadají samozřejmé. Ve skutečnosti i nám na první pohled jasné věci (např. význam úsměvu, zeptání se pokud nerozumím danému úkolu, příchod včas atp.) jsou kulturně podmíněné.

Při zaměstnávání lidí z jiných kultur se pravděpodobně nevyhneme problémům a konfliktům

Mnohým z nich jde ale předcházet, pokud jsme otevřeni, snažíme se o porozumění a víme, kde potenciální nedorozumění očekávat. Přirozeně ne všechno lze svádět na kulturu. Přesto právě komunikační bariéry a vzájemné neporozumění si bývají častým zdrojem problémů.

V  nepovedených situacích jsou humor a vstřícnost k řešení tím nejlepším mostem pro porozumění. Nicméně je třeba udělat vše pro to, aby k těmto nedorozuměním nedošlo v oblasti pracovní bezpečnosti a zdraví. Porozumění zahraničním zaměstnancům je v zájmu každého zaměstnavatele, zlepšuje produktivitu, kvalitu práce a přispívá i k vyšší bezpečnosti na pracovišti. 

  1. Několik tipů jak si navzájem lépe porozumět

  2. Několik tipů pro lepší komunikaci se zahraničními zaměstnanci

  3. Češi v práci