3. Češi v práci

Zahraniční zaměstnanci mohou shledávat české pracovní prostředí od toho, na jaké jsou zvyklí, velmi odlišné. Možná bude v tomto ohledu potřeba vysvětlit několik věcí. V Česku je běžné:

  • Zeptat se, pokud něčemu nerozumím.
  • Při rozhovoru se dívat do očí.
  • Spíše dodržovat stanovená pravidla.
  • Zacházet s ostatními jako se sobě rovnými.
  • Pokládat slušně otázky či případné návrhy ke zlepšení práce nadřízenému.
  • Dělat to, co je právě potřeba, a nečekat až k tomu budu přímo vyzván/a.
  • Tykat si a říkat si křestním jménem, pokud se lidé dobře znají a jsou přátelé. Vykat si, pokud se moc neznají. Nadřízený nabízí tykání podřízenému, starší nabízí tykání mladšímu. V práci se většinou nadřízenému vyká.
  • Ptát se přímými a krátkými otázkami přesně na to, co nás zajímá. Přímé krátké otázky jsou běžné a slušné.
  •  Pracovat, i když nás nikdo přímo nehlídá.