1. Inspektoráty práce

Státní úřad inspekce práce (SUIP) a osm oblastních inspektorátů práce (OIP) především kontrolují dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V odůvodněných případech mohou inspektoráty práce ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správního deliktu.

Inspektoráty poskytují zaměstnancům i zaměstnavatelům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti. Poradenství může každý využít osobně, telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty. Informace o kontaktních místech, kde je poradenství poskytováno, naleznete na stránkách jednotlivých inspektorátů. Pro lepší informovanost široké veřejnosti zpracoval SUIP informační materiály související s problematikou pracovních vztahů a pracovních podmínek, krom jiného i materiál „Základní informace pro cizince o pracovněprávních předpisech v ČR“.

Kontakty:

Státní úřad inspekce práce (centrála)

Adresa: Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Telefon: +420 950 179 178

E-mail: opava@suip.cz

E-podatelna: epodatelna@suip.cz

Web: www.suip.cz

Na těchto stránkách pak naleznete odkazy na jednotlivé OIP, které jsou podle krajů rozděleny takto:

  • OIP Hlavní město Praha
  • OIP Středočeský kraj
  • OIP Jihočeský kraj a Vysočina
  • OIP Plzeňský a Karlovarský kraj
  • OIP Ústecký a Liberecký kraj
  • OIP Královéhradecký a Pardubický kraj
  • OIP Jihomoravský a Zlínský kraj
  • OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj