4. Služba cizinecké policie

Služba cizinecké policie je složkou Policie České republiky, která plní úkoly související s odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu zákonem o pobytu cizinců (správní vyhoštění a umísťování do zařízení pro zajištění cizinců) a řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním státních hranic a s přeshraniční trestnou činností.

Ředitelství služby cizinecké policie je řídícím, metodickým a kontrolním pracovištěm pro tyto vymezené činnosti a spadá pod něj široká síť regionálních pracovišť, která se dělí na Oddělení cizinecké policie a Oddělení pobytových agend.

Kontakty:

Ředitelství služby cizinecké policie

Olšanská 2

pošt. schránka 78

130 51 Praha 3

Telefon:  +420 974 841 219 – sekretariát ředitele

e-mail: krcpp@mvcr.cz

e-podatelna: posta.policie@mvcr.cz

web: www.policie.cz (pro kontakty na pracoviště cizinecké policie viz sekce Útvary Policie ČR).