5. Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky (OAMP)

Odbor azylové a migrační politiky je útvarem Ministerstva vnitra, kterému je svěřená působnost v oblasti mezinárodní ochrany, uprchlictví, vstupu a pobytu cizinců, koncepce integrace cizinců, státního integračního programu a schengenské spolupráce. Odbor dále řídí organizační složku státu Správu uprchlických zařízení. Pro většinu cizinců je nejdůležitějším úkolem OAMP udělování víz a povolení k pobytu na odděleních pobytu cizinců. V dohledné době bude OAMP také vydávat duální doklady zaměstnanecké karty a rozhodovat o změnách v zaměstnání cizinců.

Kontakty:

Ministerstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky

P. O. Box 21/OAM, 170 34 Praha 7

Telefon:  974 832 495,  974 832 502

E-mail (ředitelství OAMP): oamp@mvcr.cz

Webové stránky pobytů: http://imigracniportal.cz

E-mailová infolinka: pobyty@mvcr.cz

Telefonní infolinka: 974 801 801

Mimořádná linka s informacemi pro občany Ukrajiny 974 801 802

Další kontaktyhttps://www.mvcr.cz/clanek/infolinka-oamp-mv.aspx

Web: www.mvcr.cz (přehledy pracovišť OAMP vyřizujících agendu pobytů cizinců a pracovišť OAMP v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců viz v sekci O nás – Odbory).