6. Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) je největší odborovou centrálou v České republice, která sdružuje 29 odborových svazů. Posláním ČMKOS je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli. ČMKOS může zastupovat individuální členy odborových svazů v pracovně-právních sporech před soudy.

Kontakty:

Českomoravská konfederace odborových svazů

nám. W. Churchilla 2

130 00 Praha 3

Telefon:  +420 23446 1111

E-mail: info@cmkos.cz

Web: www.cmkos.cz

Na těchto stránkách lze najít i seznam všech odborových svazů a jejich kontaktní údaje.