7. Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv (ombudsman) chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací. Máte-li pocit, že Vás některý státní orgán zkrátil na Vašich právech, můžete se svojí stížností obrátit na ombudsmana.

Kontakty:

Veřejný ochránce práv (ombudsman)

Údolní 39

602 00 Brno

Telefon: +420 542 542 888 (infolinka)

e-mail: podatelna@ochrance.cz

Web: www.ochrance.cz  Na těchto stránkách naleznete i vzory a formuláře pro podání Vašich stížností.