8. Neziskové organizace pracující s migranty

Nestátní neziskové organizace pracující s migranty poskytují cizincům všeobecnou podporu a napomáhají jejich integraci do české společnosti. Můžete u nich vyhledat především bezplatné právní a sociální poradenství, psychosociální pomoc, doprovody na úřady, přístup na internet, kurzy češtiny či kurzy socio-kulturní orientace a mnohé další nízkoprahové služby.

V otázkách zaměstnání Vám tyto organizace pomůžou s hledáním práce, oslovováním zaměstnavatelů, sestavení životopisu a motivačního dopisu, s přípravou na přijímací pohovor, s vyřizováním podkladů pro získání pracovního povolení a povolení k pobytu, jakož i s vymáháním nevyplacené mzdy či s řešením jiných konfliktních či komplikovaných situací ve Vaší práci (např. ukončení pracovního poměru, bezpečnost při práci, pracovní úrazy, otázky mateřství a rodičovství při práci, apod.).

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)

Baranova 33
130 00 Praha 3

Telefon: (+420) 224 224 379

Fax: (+420) 224 239 455

Právní oddělení mob.: (+420) 603 547 450

Sociální oddělení mob.: (+420) 605 253 994

E-mail: poradna@refug.cz

Web: www.migrace.com

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)

Kovářská 4

190 00 Praha 9

Tel: (+420) 730 158 779
Tel: (+420) 730 158 781
Fax:(+420) 233 371 258

E-mail:opu@opu.cz

Web: www.opu.cz

Multikulturní centrum Praha

Náplavní 1

120 00 Praha 2

Telefon: (+420) 296 325 345

E-mail:infocentrum@mkc.cz

Web: www.mkc.cz