Přílohy - vzory podání

Následující část je ryze praktická a obsahuje vzory některých nejdůležitějších podání z oblasti, kterou se tento manuál zabývá. Texty ponecháváme v českém jazyce, a to z ryze praktických důvodů. Upozorňujeme na to, že i přesto, že jsme se vzorová podání snažili koncipovat jako široce použitelná, je vždy vhodnější poradit se o jejich použití s právníkem (např. v některé z nevládních organizací uvedených v Adresáři).

Přílohu č. 1 tvoří vzor pracovní smlouvy. Přílohu č. 2 tvoří vzor dohody o pracovní činnosti. Přílohu č. 3 tvoří vzor dohody o provedení práce. Přílohu č. 4 tvoří vzor výzvy k zaplacení dlužné mzdy. Přílohu č. 5 tvoří vzor žaloby na zaplacení dlužné mzdy.

Příloha č.1 - Pracovní smlouva

Příloha č. 2 - Dohoda o pracovní činnosti

Příloha č. 3 - Dohoda o provedení práce

Příloha č. 4 - Výzva k zaplacení dlužné mzdy

Příloha č. 5 - Žaloba na zaplacení dlužné mzdy