Zaměstnání

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA STRÁNCE SIMI

Občané EU, rodinní příslušníci občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska (i ti, co mají podanou žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) mají stejný přístup na trh práce, jako občané ČR.

V ostatních případech, abyste mohl/a být na území České republiky zaměstnán/a, musíte mít:

a) povolení k pobytu, pokud máte volný přístup na trh práce nebo

b) zaměstnaneckou kartu nebo

c) povolení k pobytu a povolení k zaměstnání(kdo potřebuje povolení k zaměstnání, stanoví zákon) nebo

d) modrou kartu

Jako zaměstnanec či zaměstnankyně máte právo na stejné pracovní podmínky a stejnou mzdu, jaké jsou obvyklé u občana ČR!

1) PRACOVNÍ POMĚR

2) PRACOVNÍ SMLOUVA

3) POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

4) PRÁVA A POVINNOSTI

5) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR