Pracovní smlouva

Pracovní smlouvou vzniká pracovní poměr mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem. Je velmi důležitá především pro přesné popsání Vaší pracovní náplně (co přesně budete pro zaměstnavatele vykonávat), pracovní doby a stanovení mzdy za provedenou práci. V případě, že by došlo v budoucnu k rozporu mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem, poslouží jako důkaz ve  vzniklém sporu.   

Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně. Musí obsahovat:

  • druh práce
  • místo výkonu práce
  • den nástupu do práce
  • je pro Vás výhodné dohodnout si v pracovní smlouvě či dodatku k ní výši mzdy za Vámi vykonanou práci, termín a způsob její úhrady
  • ve smlouvě může být stanovena délka zkušební doby, která může být max. 3 měsíce, nesmí být však delší než polovina doby trvání pracovního poměru a nesmí být sjednána až po Vašem nástupu do práce

V případě, že chcete na územní ČR pobývat na základě zaměstnanecké karty, je třeba, aby byla ve smlouvě uvedena výše mzdy, která musí být nejméně ve výši stanovené minimální mzdy (v r. 2014 je to 8.500,-Kč) a dále v ní musí být stanoven rozsah pracovní doby, který nesmí být menší než 15 hod. týdně.  

Pokud ve smlouvě nejsou přesně uvedena Vaše práva a povinnosti v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen písemně Vás o tomto informovat, a to nejpozději do 1 měsíce, co začal Váš pracovní poměr. Tato informace musí obsahovat údaj o délce dovolené, o výpovědních dobách, o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, údaj o mzdě a způsobu odměňování, o splatnosti, termínu, místu a způsobu vyplácení mzdy (např. peníze Vám budou osobně předány, zaslány na bankovní účet atd.).

Zaměstnavatel Vás nemůže nutit dělat práci, na které jste se nedohodli v pracovní smlouvě. Pokud má být Vaše náplň práce změněna, je třeba to dohodnout písemně.

Vždy je nutné, abyste měl/a jedno originální písemné vyhotovení pracovní smlouvy. Zaměstnavatel je povinen Vám jedno vyhotovení pracovní smlouvy předat!

Minimální mzda pro rok 2014 činí 8.500,-Kčhrubého za měsíc při plném pracovním úvazku.