Třetí číslo zpravodaje Gender v migraci je na světě!

Vyšlo třetí číslo Zpravodaje SIMI na téma Gender v migrace.

Představujeme v něm naše aktivity a akce z letošního jara, skrze které jsme usilovali o zvýšení osvěty ohledně postavení žen se zkušeností migrace v ČR a prosazování jejich práv. Vznikla také nová partnerství s Českým svazem ženČeskou ženskou lobby.

Z Norska jsme zase přivezli další poznatky a příklady dobrých praxí pro oblast rovných příležitostí žen a mužů, které shrnujeme v doporučeních.

Dále zde naleznete novinky z dění v Evropě, jenž převážně získáváme ze sítě European Network of Migrant Women a dalších evropských sítí.

Hlavními tématy v tomto čísle jsou:

  • Z činnosti SIMI k genderu v migraci
  • Z aktuálního dění v Evropě
  • Mezinárodní den žen

Chcete-li i Vy přispět svými zkušenostmi, informacemi, návodem pro ženy (a nejen) k řešení různých životních situací, napište vše na náš blog Bez vrásek!

Zpravodaj vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“, realizovaného za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

logo-urad-vlady_1472121593.jpg