Role krajů při integraci migrantů - Diskuse u kulatého stolu

V úterý 30. ledna 2018 proběhl v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy kulatý stůl na téma Role krajů při integraci migrantů. Akce byla určena především k seznámení partnerů Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a hostů z dalších zainteresovaných subjektů s obsahem a cíli inovačního projektu Města a inkluzivní strategie, realizovaného z podpory Evropské unie.

Zápis z akce naleznete ZDE.

Během akce účastníci získali taktéž přehled o aktuálním stavu v oblasti integrace migrantů v jednotlivých partnerských krajích, jmenovitě Libereckém, Jihomoravském a v hl. m. Praze. Následná diskuse se pak soustředila na vyjasnění role krajů při integraci migrantů a nastavení spolupráce se SIMI v tříletém projektu z hlediska očekávání jednotlivých krajů.

Jednotlivé prezentace:

Prezentace projektu Města a inkluzivní strategie

Migranti v krajích v datech

Integrace cizinců v Jihomoravském kraji

Situace hl. m. Prahy v oblasti integrace cizinců

Liberecký kraj a integrace cizinců

img_20180130_100752_1518540489.jpg

Akce byla realizovaná v rámci projektu Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

loga_vyrovnana_barva_cz_1518537763.png