MIS v Brně: Systémová podpora samospráv a spolupráce při integraci cizinců

V pátek 16. listopadu 2018 jsme v brněnské Staré radnici diskutovali na Systémová podpora samospráv a spolupráce při integraci cizinců. V debatě vystoupili zástupci českých integračních center a spolupracující výzkumnice z Karlovy Univerzity v Praze a ze Slovenska.

Akce proběhla formou workshopu během 10. ročníku konference k integraci cizinců v obcích, kterou pod názvem Křižovatky integrace zorganizovalo statutární město Brno.

Nastolení tématu:

Jak zdůrazňuje aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu, jedním z cílů integrační politiky ČR je „přenesení integrace na regionální a lokální úroveň. Klíčovým předpokladem pro začlenění cizinců i bezkonfliktní soužití ve společnosti je aktivní působení územní samosprávy.“ Aktuálně jsou primárními nástroji podpory integrace na lokální úrovni projekty obcí a síť regionálních center na podporu integrace cizinců. Ačkoliv tyto nástroje výrazným způsobem napomáhají integraci migrantů, lokální integrace zůstává pro řadu zainteresovaných aktérů nadále výzvou, a stále skýtá prostor pro výraznější zapojení samospráv. Cílem workshopu proto bylo sdílet potřeby zástupců lokálních a regionálních samospráv, diskutovat o roli předních zapojených aktérů při integraci migrantů na lokální úrovni a o důležitosti podpory vzájemné spolupráce a podstatě konceptu tzv. víceúrovňového vládnutí, o příkladech strategického řízení této a dalších průřezových oblastí z ČR i ze zahraničí.

Moderátorka: Eva Čech Valentová, Sdružení pro integraci a migraci

Úvodní prezentace k dispozici zde

Hosté s připravenými příspěvky:

Alen Kovačevič, Integrační centrum Praha (ICP)

Lenka Herčíková, Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (JRCPIC JMK)

Lucie Škrdlová, Centrum pro integraci cizinců (CPIC Jihlava)

Selma Muhič Dizdarevič, Fakulta humanitních studií UK/Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) Prezentace k dispozici zde

Elena Kriglerová Gallová, Centrum pro výzkum etnicity a kultury (CVEK), Slovensko. Prezentace k dispozici zde

Zápis z workshopu

Diskusi k činnosti integračních center a jejich podpoře směrem k obcím v příslušných krajích po každé otevřela prezentace schémat sítí aktérů integrace v partnerských krajích projektu Města a inkluzivní strategie.

Východiska diskuse a sítě aktérů

Výstupy projektu KapaCity

Strukturální nastavení integrace ve městech Víděň, Norimberk a Gdańsk

loga_vyrovnana_barva_cz_1520520165.jpg