Poznatky ze semináře o emocích a duševním zdraví v migraci

Náš nedávný seminář o emocích a duševním zdraví v migraci se těšil zájmu interkulturních a sociálních pracovnic a pracovníků, jimž byl určen jako součást dalšího vzdělávání.

Představili jsme zde české i zahraniční výzkumy k duševnímu zdraví migrujících osob v ČR a poznatky z nich o emocích v migraci, dále práci psychosociálních pracovníků a terapeutů v migračních neziskových organizacích a řadu dalších informací.

Ve společné diskusi jsme se zaměřili na zjišťování potřeb interkulturních a sociálních pracovnic a pracovníků pro jejich další vzdělávání v této praxí i politikami opomíjené oblasti.

Zde přinášíme sebraná praktická doporučení ze semináře a další užitečné materiály:

021_migrace_letak_a4_psychoporadenstvi_1000x1400px_1552306816.jpg

Akce proběhla v rámci projektu „Migrantky mezi ženami 2018 – Emoce a zdraví“, realizovaného organizací Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. a podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Seminář_Emoce v migraci