Duševní zdraví v migraci: Analýza SIMI k současnému stavu v ČR

Problematika duševního zdraví migrujících osob je v českém kontextu značně opomíjena a nerozvinutá. Souvisí to jednak s celkovým vývojem v oblasti péče o duševní zdraví v ČR i vůči vlastním občanům, jednak s omezeným přístupem migrantek a migrantů ke zdravotnímu pojištění v ČR, ale i s řadou dalších bariér, zejm. jazykovou a kulturní nebo také s nedostatečnou informovaností na všech stranách.

Situací v této oblasti jsme se v SIMI zabývali po celý rok 2018. Naše základní poznatky shrnuje vstupní analýza Dostupnost péče o duševní zdraví pro migrantky a migrantky v ČR.

Při práci na analýze jsme zároveň vyhledávali a sbírali dosud zpracované výzkumné zprávy a analýzy k dané oblasti, a tok v ČR, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Vzniká tak databáze výzkumů, praktických nástrojů a relevantních aktérů k problematice duševního zdraví v migraci, která je však prozatím skromná, čímž také odráží realitu, že údaje o stavu duševního zdraví migrantů v ČR téměř neexistují a praxe je nemnohá.

Tímto také VYZÝVÁME všechny z vás k rozvoji této databáze, čímž můžete pomoci k dalšímu rozvoji této problematiky v ČR. Neváhejte se nám ozvat na adresu valentova@migrace.com, máte-li k dispozici:

  • další relevantní informace, výzkumy či diplomové a jiné odboroné práce;
  • poznatky z advokační činnosti k rozvoji příslušných veřejných politik; nebo
  • praktické zkušenosti ze spolupráce se subjekty působícími v oblasti duševního zdraví při řešení konkrétních situací migrantek a migrantů
  • nástroje na podporu péče o duševní zdraví (aplikace, příručky, atd.)
  • kurzy a jiné zdroje vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví.