Příběhy žen a novinky na blogu Bez vrásek

Již pátým rokem píšeme o ženách v migraci na blogu Bez vrásek.


Mezi posledními příspěvky jsou obzvlášť inspirující reportáže Goranky Oljači:

  • Příběhy silných žen migrantek o tom, jaké to je začít život v nové zemi, uplatnit se zde, věnovat se své profesi, či novému podníkání nebo se zapojit jako dobrovolnice?
  • se Zvjezdanou Markovič a jejím aktivním zapojením v české společnosti, tedy o její výstavě Dotek minulosti.

Velmi zajímavý je článek také o organizaci Matertera a komunitě žen, které se rozhodly žít své sny.

Blog BEZ VRÁSEK provozujeme již pátým rokem. Zakládali jsme jej jako zdroj informací i místo pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu mezi migrantkami, ale také pro českou odbornou i širokou veřejnost a věnoval.

Dnes především především zprostředkovává informace o činnosti naší organizace SIMI v oblasti genderu v migraci a dále zde sdílíme příběhy více či méně úspěšných žen s migrační zkušeností či jejich českých přítelkyň.

Posílejte nám své příběhy, náměty a diskutujte o tom, co děláme a o čem píšeme. Chceme vědět, co vás trápí nebo naopak, čeho jste dosáhli. Společně se nám tak podaří otevřít nikým neřešené téma, které se stárnutím populace nabývá na extrémní důležitosti.

Své příběhy posílejte na email: konradova@migrace.com