Zpravodaj Ženy v migraci 2/2019

Přinášíme vám druhé číslo zpravodaje věnovaného problematice žen v migraci. Letos se v rámci projektu Migrantky mezi ženami věnujeme především tématům zdraví (včetně duševního a reprodukčního) a ochrana před násilím (zejména domácím).

Hlavními tématy v tomto čísle jsou:

  • Duševní a reprodukční zdraví v migraci.
  • Příběhy žen migrantek a jejich integrace.
  • Novinky od našich zahraničních partnerů.
  • Novinky v rámci aktivit SIMI.

ZPRAVODAJ KE STAŽENÍ

I nadále se zabýváme tématem násilí vůči ženám. Na podporu obětem domácího násilí jsme se zúčastnili běhu v červených šatech a připravili pro vás informační článek k problematice. Důležitým krokem ke zvýšení ochrany všech žen před násilím pak nepochybně bude ratifikace Istanbulské úmluvy členskými státy EU, včetně ČR a samotné Unie.

Také přinášíme report z valné hromady European Network of Migrant Women (ENoMW).

valna-hromada-enomw_1568628018.jpg

Chcete-li i Vy přispět svými zkušenostmi, informacemi, návodem pro ženy (a nejen) k řešení různých životních situací, napište vše jako příspěvek na náš blog Bez vrásek!

"Zpravodaj vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami 2019 – zdraví a ochrana před násilím“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR, a to v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů."