Konference "Společně proti násilí"

U příložitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách se uskuteční konference na téma potírání násilí na ženách a domácího násilí.

  • Kdy: 25. listopadu 2019, 10:00 – 16:00 hod
  • Kde: Konferenční prostory Uměleckoprůmyslového musea v Praze (ulice 17. listopadu 2, 110 00 Josefov - Praha 1).

Fyzické a nebo sexuální násilí zažila každá třetí Češka. V České republice existují kvalitní služby pro oběti i osoby ohrožené násilím. Stále však chybí komplexní provázání a lepší spolupráce všech aktérů.

Na konferenci vystoupí experti a expertky věnující se tématu násilí na ženách a jeho prevenci z řad neziskových organizací i státní správy. Společně budou hledat odpovědi na otázky: Jaká jsou účinná preventivní opatření v oblasti násilí na ženách a domácího násilí? Jaká je situace u nejvíce zranitelných skupin žen a jak jim můžeme pomoci? Jak vypadá situace žen u nás z pohledu pomáhajících organizací? S čím se potýkají pomáhající organizace a lidé, kteří v nich pracují? A v čem konkrétně pomůže přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy?

Záštitu převzala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a Magistrát hlavního města Prahy zastoupený Petrem Hlubučkem, radním Prahy pro bezpečnost.

V rámci konference také vystoupí naše vedoucí právního oddělení Mgr. Klára Holíková a představí zkušenost s problematikou domácího násilí s migračním prvkem.

spolecne-bez-nasili-2019_letak_a4_2019-10-02-page-001_1571651415.jpg