Poznatky ze semináře o emocích v migraci a specifikách migrantských rodin v českém prostředí

Náš nedávný seminář o emocích v migraci a specifikách migrantských rodin v českém prostředí byl plný dobrovolníků a mentorů pracujících s mladými migranty, jimž byl určen jako součást dalšího vzdělávání.

Představili jsme zde poznatky z praxe terapeuta nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a z výzkumů antropoložek z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Součástí semináře byla také krátká videa SIMI, která pojednávají o emocích v migraci a situacích, se kterými se potýkají členové migrantských rodin.

Ve společné diskusi jsme se zaměřili na zjišťování potřeb dobrovolníků a metorů k vykonávání jejich práce.

Zde přinášíme další užitečné materiály: