SIMI si připomíná Mezinárodní den boje proti násilí na ženách

Dne 25. listopadu si každoročně připomínáme Mezinárodní den boje proti násilí na ženách. K této příležitosti se letos v České republice koná Konference na téma potírání násilí na ženách a domácího násilí, kterou pořádá Česká ženská lobby. SIMI bude na této akci zastoupeno vedoucí právního oddělení, Mgr. Klárou Holíkovou, která představí zkušenost s problematikou domácího násilí s migračním prvkem.

SIMI se problematikou domácího násilí zabývá několik let. K tématu jsme vydali celou řadu publikací. Na našich stránkách tak najdete:

K dnešnímu dni jsme také publikovali článek na našem blogu BEZ VRÁSEK ohledně žen migrantek a domácího násilí. Najdete v něm například znaky domácího násilí, jak domácí násilí poznat a jak poté postupovat či na koho se obrátit, pokud potřebujete pomoc.

  • Můžete se také obrátit na naše sociální a právní oddělení. Kontakty najdete zde.

Od dnešního dne až do 10. prosince (Den lidských práv) bude také probíhat kampaň 16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách. Kampaň mimo jiné cíli na ratifikaci Úmluvy proti násilí na ženách. I vy se můžete zapojit a podespat Petici za přijetí opatření proti násilí na ženách.

Z našeho pohledu je úmluva významná i tím, že mezi nástroji na ochranu obětí myslí výslovně i na migrantky a uprchlice, když kromě zákazu diskriminaci na základě migračního statusu navíc vyžaduje zohlednění jejich specifických potřeb jakožto zranitelných osob.

  • Podrobnosti o opatřeních pro tyto skupiny žen se zkušeností migrace přináší náš odborný článek.

Přečtěte si také příběh jedné z našich klientek na našem facebooku.