TŘETÍ ČÍSLO ZPRAVODAJE ŽENY V MIGRACI JE NA SVĚTĚ!

Přinášíme vám třetí číslo Zpravodaje SIMI na téma Ženy v migraci. Představujeme v něm naše aktivity a akce z letošního podzimu, skrze které jsme usilovali o zvýšení osvěty ohledně postavení žen se zkušeností migrace v ČR a prosazování jejich práv. Letos se v rámci těchto aktivit zaměřujeme především na téma zdraví (včetně duševního a reprodukčního) a ochrana před násilím (zejména domácím).

Hlavními tématy v tomto čísle jsou:

  • Z činnosti SIMI k ženám v migraci
  • Z aktuálního dění v Evropě a v Česku
  • Iniciativy na podporu odstranění násilí páchaného na ženách
  • Duševní a reprodukční zdraví migrantek

ZPRAVODAJ KE STAŽENÍ

Zpravodaj vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami - zdráví a ochrana před násilím“, realizovaného za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

logo-urad-vlady_1466599699.jpg