Pro migrantky žijící v ČR nabízíme poradenství v těžkých životních situacích

V SIMI se dlouhodobě věnujeme specifickým potřebám žen migrantek a hledáme s nimi cesty ke spokojenému životu v ČR bez vícenásobné diskriminace.

Bez ohledu na Váš pobytový status Vám nabízíme přímou právní, sociální a psychosociální pomoc.

Základní oblasti naší podpory naleznete na letácích v češtiněangličtiněruštině

  • problémy v zaměstnání či hledání práci
  • pobytové otázky
  • problémy spojené s rodičovstvím či mateřstvím
  • asistence při styku s úřady a veřejnými institucemi
  • příprava na odchod do důchodu či problémy s jeho vyplácením
  • problémy s diskriminací
  • ohrožení domácím násilím
  • jiné problémy či obtížné životní situaci

V SIMI poskytujeme zdarma:

  • odborné právní, sociální a psychosociální poradenství v češtině, angličtině a ruštině.
  • asistenci interkulturních pracovníků v angličtině, ruštině, gruzínštině, vietnamštině a mongolštině.

Provozujeme také blog Bez vrásek a SIMI Foodblog.

Poradenství je poskytováno v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“, realizovaného za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.