Kulatý stůl MIS v Brně: Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na českých středních školách

V pondělí 2. března jsme v brněnském Impact Hubu uspořádali kulatý stůl na téma Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na českých středních školách.

Cíl a témata kulatého stolu

Kulaté stoly MIS mají otevírat diskusi o aktuálních, avšak také často málo řešených tématech a problémech v integraci, poskytnout prostor ke sdílení dobré praxe mezi aktéry i hledání možných řešení bariér a problémových oblastí. Tématem březnového kulatého stolu v Brně bylo vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) na středních školách.

Témata příspěvkového bloku

V příspěvkovém bloku kulatého stolu představila nejprve Michaela Jiroutová z neziskové organizace META aktuální situaci v oblasti vzdělávání žáků s OMJ na českých středních školách. Pedagožka Dagmar Dvořáková ze Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně sdílela zkušenosti a metody vzdělávání těchto žáků, které v posledních letech škola vyvíjí. Kristina Studená z neziskové organizace IQ Roma servis prezentovala formy podpory žáků s OMJ, kteří z posledních ročníků základních škol míří na české střední školy, nebo na středních školách už studují a připravují se na maturitu. Její příspěvek si rovněž kladl za cíl srovnat vzdělávací potřeby žáků s OMJ, kteří pochází z romské komunity v Česku a těmi, co přichází ze zahraničí.

Moderovaná diskuse

Součástí čtyřhodinového programu byla také moderovaná diskuse. Úlohy moderátorky se zhostila Marie Jelínková z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Diskuze se zúčastnili zástupci samosprávy, učitelé středních škol, pracovnice pedagogicko-psychologických poraden a zástupci neziskových organizací. Hostem byl také žák SŠ Čichnova v Brně původem z Ukrajiny, který sdílel svou přímou zkušenost se studiem na české základní a následně i střední škole a způsoby, jakými se během svého studia vyrovnával s jazykovou bariérou. V diskusi jsme se dotknuli praktických dopadů mezer v systémové podpoře středních škol v oblasti integrace žáků s OMJ do výuky a metod podpory, jak jsou vyvíjeny za stávající situace samotnými školami. Dále jsme poukázali na vliv úrovně integrace do výuky v posledních ročnících základních škol na úspěch žáků s OMJ u přijímacích zkoušek i v dalším studiu na střední škole. Dalším tématem k diskusi byla bariérovost maturitní zkoušky pro žáky s OMJ.

Podrobný zápis z kulatého stolu s doporučeními a shrnutím nejpalčivějších problémů aktuální situace ve vzdělávání žáků s OMJ na českých středních školách najdete ZDE.

Kulatý stůl MIS 2. 3. 2020

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: