Informace pro migranty: COVID-19 a vzdělávání

Dne 10. 3. 2020 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádná opatření týkající se základních, středních a vysokých škol v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Přečtěte si následující informace, které se týkají:

  • Mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem
  • Informací k harmonogramu školního roku
  • Výuce žáků-migrantů na dálku

INFORMACE jsou dostupné v jazykových verzích:

Potřebujete se poradit? Kontaktujte naše sociální oddělení:

Věnujte také pozornost nové službě SIMI, doučování žáků s OMJ na dálku s dobrovolníky! Více informací o nabídce zde.

Zastavení výuky na základních, středních a vysokých školách

Od 13. března 2020 jsou pro žáky uzavřeny základní, střední a vyšší odborné školy.

  • Zakázána je hromadná výuka a zkoušky na vysoké škole, osobní přítomnost žáků na základních uměleckých školách a na jazykových kurzech.
  • Také je zakázna osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školách (kroužky, nepovinné aktivity).

Ministerstvo školství požaduje, aby školy využívaly vzdělávání na dálku – především online. Nejedná se o prázdniny, organizace školního roku se nemění.

Provoz mateřských škol

Mateřské školy plošně uzavřeny nejsou, je však doporučeno provoz přerušit nebo omezit. Pokud je mateřská škola uzavřena, rodič dítěte má nárok na ošetřovné (více níže v textu).

  • Děti by měly nosit roušky v rámci možností při všech činnostech. Rodiče mají povinnost vybavit své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů apod.
  • Zápis do mateřských škol bude probíhat podobně jako zápis do prvního ročníku základních škol (viz informace níže). Zápisy do mateřských škol budou probíhat v polovině května bez přítomnosí dětí.

Ošetřovné

Ošetřovné mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 13 let. Ošetřovné se bude poskytovat po celou dobu trvání mimořádných opatření.

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ na 2020/2021

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisu stanoví ředitel školy.

  • Doporučuje se využít  pro podání přihlášky datovou schránku, e-mail s elektronickým podpisem, poštu, případně osobní předání ve škole dle konkrétní situace.

Sledujte také aktuality na webové stránce inkluzivní škola.

Přijímací zkoušky na střední školu

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou nejdříve 14 dní po návratu žáků zpět do škol.

Maturitní  a závěrečné zkoušky

Maturitní zkouška proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol.

Potřebujete pomoc s přípravou? Kontaktujte nás na e-mailu konradova@migrace.com, můžeme vám zajistit asistenci dobrovolníka, který vám s přípravou pomůže.

Výuka žáků-migrantů na dálku

Vzdělávání ze strany škol nyní probíhá online. Dále můžete ke studiu využít vzdělávací pořady, které vysílá Česká televize nebo tipy, které uvádíme níže.

Tipy pro rodiče k  výuce na dálku

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) vydala přehledné Desatero pro rodiče dětí (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami, ve kterém najdete 10 rad ke vzdělávání na dálku. Desatero pro rodiče je ke stažení zde.

Pomoc s výukou žáků-migrantů

Vzdělávání na dálku může být pro žáky migranty i jejich rodiče velmi obtížné. Pokud potřebujete pomoc, ozvěte se nám, můžeme vám zajistit asistenci dobrovolníka nebo pomoci s komunikací se školou či učitelem.

Pokud máte o online doučování s dobrovolníky zájem, hlaste se SIMI na e-mail: konradova@migrace.com. My vás poté spojíme s dobrovolníky, kteří vám s online výukou pomohou.

Pomoc s úkoly ze školy nabízí na dálku také například Nová škola na e-mailu: prvni.pomoc@novaskolaops.cz nebo Český červený kříž Praha na e-mailu: school@cckpraha1.cz.