Problém domácího násilí znovu českou vládou odložen

Je politování hodné, že česká vláda pořád nedoceňuje závažnost a rozsah domácího a sexuálního násilí v ČR a v pondělí opětovně odložila projednávání ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.

Proto podporujeme výzvu Česká ženská lobby, aby vláda Istanbulskou úmluvu projednala ihned po vládních prázdninách.

Naše poradenská praxe v SIMI i nejnovější studie Sociologického ústavu AV ČR potvrzují, že v důsledku letošního nouzového stavu a souvisejících preventivních opatření vzrostl počet incidentů domácího násilí a zvýšila se poptávka po službách organizací pomáhajících obětem tohoto násilí. Byly také zjištěny mezery v poskytování pomoci obětem různých forem násilí ze strany státních institucí, zejména policie, soudů a orgánů sociálně právní ochrany dětí.

Celou tiskovou zprávu vydanou ČŽL najdete zde:

Projekt Neviditelná síla / Invisible power, je financován z prostředků nadace EVZ Foundation  “Remembrance, Responsibility and Future".

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: