S dobrovolnicemi k přijímačkám! Jak jsme připravovali žáky-migranty na zkoušky na střední školu

V době uzavření škol z důvodu epidemie Covid-19 na jaře 2020 jsme vydali výzvu, že hledáme dobrovolníky pro distanční doučování žáků-migrantů. Míra odezvy nás příjemně překvapila. Během krátké doby jsme navázali spolupráci s 10 dobrovolníky a dobrovolnicemi. Ti se poté po několik následujících měsíců jednou až třikrát týdně spojovali online s žáky se zájmem o doučování. Probírali s nimi úkoly ze školy, pomáhali jim při komunikaci se školou a učiteli a snažili se zlepšit jejich znalosti češtiny a dalších předmětů. Tato série článků popisuje několik příkladů toho, jak si naši dobrovolníci vedli, s jakými problémy se setkávali a čeho se jim podařilo dosáhnout.

Alici, jejíž doučování jsme popisovali v předchozím článku, doučovala také dobrovolnice Hana. Ta chvíli doučovala také Daniela, žáka 9. třídy, jehož rodiče pocházeli z Ukrajiny a který jinak pracoval s naší dobrovolnicí Elmírou. Daniel se totiž hlásil na střední školu, a Elmíra mu pomáhala s přípravou na přijímací zkoušky. Češtinu zvládal Daniel poměrně dobře, problémy mu dělaly jen větné rozbory. Část Danielovi zkoušky ale tvořily i úlohy z geometrie, u kterých si ani Elmíra nebyla moc jistá, zda by je zvládla Danielovi správně vysvětlit. Právě proto jsme raději poprosili Hanu, zda by na posledních pár hodin doučování geometrie nepřebrala. Hana souhlasila a v krátké době, která do Danielovi do zkoušek zbývala, s ním probrala vše potřebné.

Daniel nebyl jediný z námi doučovaných žáků a žaček, který skládal v tomto chaotickém pololetí přijímací zkoušky. Další byla Johanna, která začala chodit do české školy až ve 4. třídě a kterou doučovala vysokoškolská studentka Bára. Johannu trápily zejména úplné základy češtiny. Od školy ale měla zadané úkoly, k jejichž vypracování musela již tyto základy plně zvládat. Na první hodině se s Bárou věnovali mluvnickým pádům a skloňování podstatných jmen. Johanna brala doučování velmi poctivě a vše si zapisovala do sešitu, pokud něčemu nerozuměla, raději se zeptala a Bára jí je vysvětlila. Právě slovní zásoba představovala pro Johannu největší problém. Bára s ní proto, nad rámec úkolů od školy, trénovala slovní zásobu na různých doplňovacích cvičeních a diktátech. Po celý poslední měsíc před Johanny přijímacími zkouškami pak představovala náplň doučování výhradně příprava na zkoušky.

Daniel a Johanna se s našimi dobrovolnicemi připravovali velmi svědomitě a jak si v případě Daniela můžete přečíst i ve článku na našem foodblogu, vše se nakonec vydařilo. Oba se na střední školu dostali a my věříme, že jim s tím hodiny strávené s našimi dobrovolnicemi pomohly a přejeme jim hodně zdaru i v jejich dalším studiu.

Více úspěchů našeho projektu a zkušeností dobrovolníků naleznete v našich dalších článcích. Pokud se do projektu chcete jako dobrovolníci zapojit i vy, navštivte naše webové stránky.


logo-varietas_1549294778.jpg