Úspěšná integrace migrantů v regionech

Successful Migrant Integration in Regions (zkráceně SMIR), v překladu Úspěšná integrace migrantů v regionech – to je název nového projektu, zaměřeného na podporu a rozvoj inovací, který Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) začalo realizovat od září 2020.

Do tříletého projektu, podpořeného v rámci programu Erasmus+, klíčové akce 2: Strategická partnerství, jsou zapojeni i tři zahraniční partneři:

  • slovenská organizace Liga za ľudské práva,
  • belgické město Mechelen a
  • německá organizace AGABY - Pracovní výbor pro integraci a migraci Rady Bavorska.

Projekt reaguje na zvyšující se počty migrantů na území partnerských zemí (ČR, SR, Belgie, Německo). Zabývá se na poměrně obtížnou situací lokálních samospráv, které často nemají potřebné nástroje ani know-how, jak s migranty pracovat, ale zároveň si uvědomují důležitost jejich inkluze do místních společností a nutnost správně nastavených funkčních integračních opatření a mechanismů. Projekt reflektuje i nutnost aktérů integrace zohledňovat specifické potřeby ohrožených skupin v evropském prostoru. Zejména pro samosprávy bude v době, plné dramatických změn v souvislosti s pandemií a odklonem od zavedených schémat, zcela zásadní umět řešit nové situace na straně už tak zranitelných migrantů, a přitom podporovat dlouhodobě potřebné integrační aktivity.

Zaměříme se proto na:

(a) vytvoření inovativních nástrojů pro usnadnění integrace na regionální a lokální úrovni,

(b) transfer inovací mezi státy EU a jejich uzpůsobení místním potřebám.

Projekt stojí na několika klíčových aktivitách, které jsou vesměs založeny na sdílené evropské zkušenosti ohledně toho, co se v práci s migranty osvědčilo, jak aktivizovat lokální samosprávy v práci s tématem a jak v praxi dosahovat funkčního a bezproblémového soužití v diverzních lokálních společnostech.

V průběhu tří let bude:

  • vytvořena a odpilotována metodika integračních workshopů pro samosprávy,
  • vznikne komparativní studie o strukturální dimenzi lokální integrace a
  • rozšíří se již existující manuál pro samosprávy.

Program Erasmus + je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Podrobnosti k programu Erasmus+ k nalezení zde.

Kontaktní osoby projektu:

Pavla Čerychová, koordinátorka projektu, hradecna@migrace.com

Eva Valentová, mezinárodní spolupráce, valentova@migrace.com

erasmus_1603208363.jpg

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: