Vzdělávací workshop pro pedagogy

Připravili jsme pro pedagogy a pracovníky škol vzdělávací workshop k tématu migrace a začleňování žáků-migrantů do výuky v českých školách.

  • Kdy: 12. dubna 2018
  • Kde: Pražské humanitní gymnázium (Svatoslavova 333/4, 140 00 Praha 4-Nusle)

Pri účast na workshopu se registrujte do 10. dubna na: konradova(z)migrace.com

Cílem workshopů je, školením od pracovníků SIMI a zkušených odborníků, rozšířit znalosti pedagogů v oblasti migrace, včetně úvodu do problematiky současné uprchlické situace, v oblasti práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve třídách, provést úvodem do interkulturního vzdělávání a představit práci a využití služeb interkulturních pracovníků na školách.

Vzdělávacím workshopem vás provedou lektorky:

  • Magda Faltová, ředitelka SIMI a expertka na problematiku migrace a azylu v ČR
  • Hana Mlynářová, expertka na vzdělávání žáků s OMJ (Meta)