Pomáháme žákům-migrantům s přípravou do školy

V Česku navštěvuje základní školu více než 26 tisíc cizinců. Podle šetření, které v roce 2019 realizovala organizace META spolu se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, je žáků, kteří mají migrační zkušenost a možnou potřebu jazykové podpory, přibližně stejné množství, jako je celkový počet cizinců (počet se pohybuje v rozmezí 75–97 %, tedy 20-25,7 tisíc). Z toho by přibližně 10 % žáků potřebovalo intenzivní výuku češtiny.

Pro tyto žáky, kteří mají nedostatečnou znalost češtiny, je distanční výuka obzvlášť obtížná, jelikož žáci i rodiče neovládají výukový jazyk, tedy češtinu. Žákům-migrantům, kteří navštěvují základní školu a potýkají se s problémy ve výuce kvůli nedostatečné znalosti češtiny nebo kvůli kulturním rozdílům, nabízíme bezplatné online doučování s dobrovolníky SIMI.

doucovani_1613398010.jpg

Během roku 2020 naši dobrovolníci a dobrovolnice poskytli zhruba 36 žákům s OMJ přes 500 hodin online doučování a naše interkulturní pracovnice poskytly přibližně 80 hodin asistence při komunikaci mezi dobrovolníky, pedagogy, žáky a jejich rodiči.

Doučování má velmi pozitivní vazbu jak škol, tak rodičů. Celkově se doučování prokázalo jako užitečný nástroj pro práci s žáky s OMJ i v rámci běžné výuky mimo neobvyklou situaci danou probíhající pandemií. Více k doučování najdete na naší webové stránce zde.

Pokud se chcete do projektu zapojit nebo jen o něm získat podrobné informace, tak nás neváhejte kontaktovat – zemanek@migrace.com

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: