Nový systém jazykové přípravy žáků-cizinců na MŠ a ZŠ

Od 1. září 2021 se mění systém jazykové přípravy pro žáky-cizince v mateřských a základních školách. Nový systém je daný aktualizovanými vyhláškami č. 14/2005 (MŠ) A 48/2005 (ZŠ). Nově budou mít cizinci v mateřských školách v povinném předškolním vzdělávání nárok na jazykovou přípravu. V základním vzdělávání bude pokračovat koncept krajem určených škol se zajištěním významně větší dostupnosti určených škol. Jazyková příprava cizinců bude probíhat v době vyučování, přičemž žák bude z vyučování, které se překrývá s jazykovou přípravou, uvolněn.

Více informací k jazykové přípravě najdete zde.

MŠMT vydalo metodický materiál pro školy, který podrobně popisuje způsob organizace a financování nového systému jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání podle § 20 školského zákona.

NPI ČR připravilo překlady informací o novém systému pro rodiče a formulář žádosti o jazykovou přípravu. Oba materiály jsou dostupné ve 13 jazycích.

Pro výuku ČDJ v rámci nového systému jazykové přípravy vydalo NPI ČR kurikulum ČDJ pro základní školy. Materiál je vhodný pro úplné až mírně pokročilé začátečníky. Obsah specifikuje gramatiku, slovní zásobu a sociokulturní kompetence pro jednotlivá témata. Nabízí také doporučené zdroje a materiály k výuce.

Vstupní orientační test slouží ke zjištění, na jaký rozsah jazykové přípravy bude mít žák v novém systému nárok (100, 150 nebo maximálně 200 hodin). Jedná se o jeden z klíčových parametrů pro zjištění finančního nároku a zajištění úvazku učitele ČDJ.

Oba materiály jsou ke stažení v tomto dokumentu.

NPI ČR také stále nabízí službu adaptačních koordinátorů. Více k tomu zde. K novému systému jazykového vzdělávání žáků-cizinců proběhlo v červnu také několik webinářů, které jsou dostupné ke stažení např. na NPI ČR Meta, o.p.s.

Dále by Vás mohli zajímat nové materiály k výuce žáků s OMJ na portálu inkluzivní školavidea MŠMT k systémové jazykové podpoře dětí a žáků-cizinců.

Přesné znění novelizovační vyhlášky a další doplňující informace ke změnám jsou k dispozici na webových stránkách stránkách MŠMT a NPI ČR.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: