Výstupy z Integračního fóra Praha

V úterý 21. 9. 2021 proběhla v Domě národnostních menšin v Praze akce organizace SIMI pro odbornou veřejnost s názvem Integrační fórum Praha (celý program zde).

Jednalo se o první mezinárodní setkání odbornic a odborníků na oblast integrace migrantů na lokální úrovni, které SIMI s partnery pořádají v projektu Úspěšná integrace migrantů v regionech z podpory programu Erasmus+.

Zahraniční hosté přednesli v panelové diskusi příklady z jejich praxe v Belgii, Německu a na Slovensku. V následných skupinových diskusích si pak sdíleli svoje zkušenosti ohledně aktuálních potřeb, výzev a příležitostí ve vzájemné výměně s účastníky z Česka.

Prezentace zahraničních hostů:

  • Corinne Huybers, město Mechelen (Belgie)

Budování inkluzivního města: příklad z Mechelenu

  • Katsiaryna Viadziorchyk, organizace AGABY (Německo)

Občanská a politická účast migrantů ve spolupráci s místními úřady v Bavorsku

  • Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva (Slovensko)

Poučení a osvědčené praxe ze spolupráce s regiony a obcemi v rámci projektu KapaCity


Materiály a možnosti spolupráce:

Na akci jsme také účastníkům připomenuli nedávno vytvořený Manuál lokální integrace, což je praktický nástroj na podporu samospráv při realizaci integračních opatření.

Dále jsme představili připravovanou komparativní stuii o mechanismech nastavení integračních politik (instituce, kompetence a finance) na národní i lokální úrovni v partnerských zemích a nastínili možnosti pro další spolupráci v rámci ČR i se zahraničními hosty.

Zájemci z českých samospráv se mohou zapojit do rozvoje vlastních aktivit či sítí v oblasti integrace na facilitovaných integračních workshopech, nebo se mohou zúčastnit studijní cesty k našim  partnerům do Německa nebo Belgie. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku Evu Valentovou na valentova@migrace.com.

---

Akce Integrační fórum byla uspořádána v rámci projektu Úspěšná integrace migrantů v regionech, spolufinancovaného z programu Evropské unie Erasmus+, klíčová akce 2: Strategická partnerství.

erasmus_1603208363.jpg