Děkujeme našim dobrovolníkům

Stejně jako každý rok, se i letos SIMI přidává k oslavám Mezinárodního dne dobrovolníků. Dobrovolníci tvoří nedílnou součást fungování naší organizace a chceme jim proto formou krátkého článku poděkovat za jejich práci a podporu.

V roce 2021, kdy se pandemická situace stala (doufejme, že jen na chvíli) novým standardem, byla pomoc dobrovolníků v mnoha oborech velmi potřebná. V naší organizaci se dobrovolníci zapojili zejména jako lektoři do programu online doučování. Tato aktivita měla i v tomto roce za cíl usnadňovat zapojení žáků migrantů na základních školách do výuky a pomoci jim rozvíjet jejich znalosti (nejen) českého jazyka. A právě úsilí a čas, které dobrovolníci doučování těchto žáků věnovali, byli a nadále jsou hnacím motorem celého našeho programu. Více informací o doučování najdete ZDE.

Neustále obdivujeme, s jakým odhodláním se dobrovolníci své role v rámci doučování i letos zhostili. Počet hodin doučování se oproti roku 2020 téměř zdvojnásobil. Značná část ze zhruba 55 dobrovolníků, kteří naším programem za rok 2021 prošli, s námi spolupracuje dlouhodobě. Někteří dokonce již déle než rok věnují několik hodin týdně procvičováním určité látky či konverzací s žáky nad nejrůznějšími školními tématy. To je doba, za kterou si na sebe se žáky zvyknou, zjistí, jaké tempo doučování jim vyhovuje a (někdy doslova) najdou společnou řeč.

Zpětná vazba od rodičů, žáků i pedagogů nám neustále ukazuje, jak velký smysl náš program má. Že v tomto přesvědčení nejsme sami, ukazuje i například udělení ceny rektora jedné z našich dobrovolnic. Slova další z dobrovolnic doučujících v SIMI ale podstatu našeho programu vystihují patrně nejlépe:

„Doučování žáků migrantů vyžaduje určitou dávku empatie, trpělivosti a zapálení pro věc. Pokud jste se sami někdy ocitli v zemi, jejímž jazykem nemluvíte, bude pro vás o to snazší pochopit, jak těžké to pro tyto děti v naší zemi musí být. Už jen tahle malá zkušenost může probudit touhu jim pomoci a udělat jim pobyt u nás jednodušší. S mým žákem se ‘známe’ už téměř tři čtvrtě roku a je krásné sledovat i sebemenší pokroky. Nejen jeho, ale i ty mé.“

#DěkujemeDobrovolníkům

#IVD2021

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: