Doporučení pro města a obce ohledně prvotní pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Ve Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) dlouhodobě podporujeme samosprávy v oblasti integrace cizinců.

Aktuálně jsme pro obce a města vytvořili metodický list, který nabízí praktické návody při prvotní pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Kromě češtiny, je dostupný také slovenštině, a angličtině.

Dokument obsahuje základní osvědčené tipy, legislativní shrnutí, zdroje financování i inspirativní příklady z české a zahraniční praxe. Samostatná příloha je potom věnována tematicky řazeným užitečným odkazům. Infosheet je součástí rozšíření Manuálu lokální integrace,ve kterém budeme s našimi slovenskými, belgickými a německými partnery i nadále pokračovat.

Chceme takto podpořit samosprávy, které hrají v pomoci ukrajinským uprchlíkům klíčovou roli. Právě na jejich území totiž dochází k zajištění základních životních potřeb migrantů, migranti zde podnikají první administrativní kroky a seznamují se s naší kulturou i společností.

Máte odlišnou zkušenost nebo tip na doplnění? Napište nám na valentova@migrace.com, pokud se rozhodnete s námi sdílet své zkušenosti.

----

Metodický list vznikl v rámci projektu Úspěšná integrace migrantů v regionech (Successful Migrant Integration in Regions) financovaného z programu Evropské unie Erasmus+.

erasmus_1603208363.jpg