Komunitní akce na ZŠ U Krčského lesa

Ve středu 11. května proběhla ve spolupráci se SIMI komunitní akce na Základní škole U Krčského lesa, realizovaná v rámci projektu Učíme se spolu.

Akce proběhla za krásného počasí a zúčastnili se jí zejména žáci třetích tříd. Pracovníci SIMI, zaměstnanci školy a hosté-migranti pro děti a jejich rodiče připravili řadu stanovišť. Na nich se je snažili zábavnou formou seznámit se dalšími kulturami a vytvářet prostor pro zábavu i diskusi.

Účastníci akce si mohli vyzkoušet bubnování, výrobu řady předmětů spojených s kulturami hostů i se posilnit výborným občerstvením, které připravili rodiče žáků. Sami třeťáci si připravili také vlastní vystoupení, která se v nabitém programu střídala s vystoupeními hostů.

Fotografie z akce najdete ZDE.

Projekt Učíme se spolu č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002107 je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.