Upřesnění ke změnám zákona Lex Ukrajina 5

Stále častěji se setkáváme s neporozuměním výpočtu podpory od 1. července. Přinášíme vám stručné shrnutí v češtině, ruštině a ukrajinštině.

Zde je stručné shrnutí hlavních bodů >>

Мы все чаще сталкиваемся с тем, что люди неверно понимают порядок начисления помощи с 1 июля.

Коротко о главном >>

Ми все частіше стикаємося з тим, що люди неправильно розуміють порядок нарахування допомоги з 1 липня.

Коротко про головне >>

Tento materiál vznikl v rámci projektu číslo CZE01/2023/0000000057/000 podpořeném UNHCR.