Proběhl kulatý stůl Práce s oběťmi násilí, porozumění a sebepéče ve službě interkulturní práce

V úterý 5.12.2023 od 9:00 jsme v rámci 16 akčních dnů boje proti násilí na ženách a ve spolupráci s Velvyslanectvím Kanady v Praze realizovali kulatý stůl s úvodní zdravicí od paní velvyslankyně Emily McLaughlin.

Společně jsme diskutovali o specifikách obětí násilí mezi migrantkami a uprchlicemi, jejich identifikaci i komunikaci s nimi. Nezapomněli jsme ani na téma emočního zdraví u interkulturních pracovnic/íků a prevenci vyhoření při práci s klientkami ve svízelných situacích.

Na akci zazněly příspěvky expertek z organizací ACORUS, AMIGA a kanadské Immigrant Services Ottawa (IWSO).

„Všichni jsme se shodli, že v našich společnostech by měla panovat nulová tolerance vůči násilí na ženách. Snažíme se migrantkám v maximální možné míře pomoct tuto zkušenost překonat,” shrnuje naše programová ředitelka Eva Čech Valentová.

Program a pozvánka zde>>

Tisková zpráva zde>>

Zápis zde>>

Galerie: Kulatý stůl na Kanadské ambasádě 5.12.

logo-embasssy-of-canada_colour_en_1702039748.jpg