20. červen - MEZINÁRODNÍ DEN UPRCHLÍKŮ

Před 10 lety vyhlásila OSN 20.červen Mezinárodním dnem pro uprchlíky. Tento den je datem, kdy řada organizací spojí síly za důležitý cíl zvýšit povědomí a zasadit se o práva uprchlíků!

Při této příležitosti se také Sdružení pro integraci a migraci připojilo ke celoevropské kampani na podporu uprchlíků a migrantů, kterou každoročně pořádá panevropská lidskoprávní síť UNITED against recism.

Žádáme vás, apelujte na českou vládu a evropské instituce – pište dopisy a informujte o rozsahu reálné a akutní krize enviromentálních migrantů.

Zaslání protestního dopisu posílí dopad našeho společného úsilí.

Jednou z možností je napsat protestní dopis vámi vybraným politikům. Jako vzor můžete použít vzorový dopis v příloze, který můžete rovněž stáhnout z adresy::
http://www.unitedagainstracism.org/docs/example_letteRFC10.rtf

Přečtěte si víc o kampani kliknutím na nadpis.

"Kdy řekneme dost?"

Úmrtí migrantů: Skryté náklady klimatických změn


- 13,621 doložených úmrtí migrantů uvedených v Seznamu úmrtí evropské sítě UNITED v důsledku imigračních politik zemí EU. Migranti opouští své země kvůli sociálním, ekonomickým, politickým a environmentálním faktorům, jenž snižují kvalitu jejich života

- 13,621 doložených úmrtí nastalo v důsledku setkání migrantů s Pevností Evropa. Po útěku ze země původu hledali uplatnění v Evropě, která však nebyla oním bezpečným místem pro život, ve které doufali. Migranti jsou vystaveni militarizaci hranic, úmrtím během vazby, tvrdým podmínkám během zadržení, deportačním opatřením a duševnímu strádání v důsledku azylového a imigračního systému.

- 25,500,000 environmentálních migrantů v roce 2010. Podle odhadů organizace Environmental Justice Foundation se toto číslo zvýší během přístích 40 let na 150,000,000. Environmentální podmínky jsou jedním z klíčových faktorů působících na sociální, politické a ekonomické faktory nucené migrace. UNHCR přitom varuje, že klimatické změny způsobené člověkem se v blízké budoucnosti stanou hlavní hnací silou přesídlování obyvatelstva

- nejméně 4,426 případů v Seznamu úmrtí pochází ze Sahelu, subsaharaské oblasti Afriky zahrnující 10 zemí od Senegalu na západním až po Somálsko na východním pobřeží. Tento region prošel v posledních 50 letech 2 rozsáhlými obdobími sucha, jenž ovlivnila kvalitu půdy, vodní zdroje, biodiverzitu a odvětví i komunity, které na nich závisí.

- podle výsledků výzkumu zveřejněného ve vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences až 50% potencionální nárůst rizika občanské války v Africe v důsledku klimatických změn během přístích 40 let. Nedostatek vede k boji o přírodní zdroje a vytváří příhodnou situaci pro ozbrojený konflikt.

- 100,000 demonstrantů během Konference o klimatických změnách v Kodani v prosinci roku 2009 apelovalo na své vlády, aby prosadily spravedlivé a efektivní globální ujednání o klimatickcýh změnách. Vyjádření vzájemné solidarity během summitu proběhlo po celém světě, včetně rozsáhlých demonstrací 20,000 a 50,000 účastníků v Londýně a Austrálii. Rozsah demonstrací ukazuje odhodlání řady organizací a jednotlivců po celém světě podpořit společný cíl.

- přes 23,800 aktivistů se podílelo na kampani organizace UNITED během Mezinárodního dne pro uprchlíky v roce 2009 s cílem upozornit na problémy migrace z pohledu neziskových organizací.

- tisíce dalších přijdou vyjádřit svoji podporu práv migrantů během Mezinárodního dne pro uprchlíky v roce 2010.

Přidejte se!

Čísla se zvyšují: Lze neustále přehlížet vědecké důkazy?

Instituty uprchlíka v důsledku klimatických změn a environmentálního vysídlení nejsou v současnosti právně zakotveny a nejsou tudíž ani součástí žádné úmluvy. Ženevská úmluva, jenž vymezuje status uprchlíka a jeho práva, se omezuje na obavy z pronásledování ze společenských, politických a náboženských důvodů. Zmíněný nedostatek v mezinárodním právu vládám umožňuje opomíjet oblast environmentálního uprchlictví i otázky ochrany této skupiny migrantů.

Abychom podpořili oběti klimatických změn, potřebujeme formální zahrnutí environmentálního vysídlení do problematiky lidských práv, novou úmluvu, jenž vymezuje environmentální uprchlíky včetně stanovení jejich práv, a dále separátní financování této problematiky.

Toto je jediný způsob, jak donutit vlády převzít odpovědnost za postižené komunity prostřednictvím vhodných programů přesídlení a pomoci zranitelným komunitám při adaptaci a reakci na již probíhající nevyhnutelné dopady klimatických změn.

Právní zakotvení statusu uprchlíka v důsledku klimatických změn je navíc důležitým krokem, jenž přiměje politiky uznat vážnost klimatických změn způsobených člověkem a přijmout spravedlivé a efektivní ujednání k jejich řešení.

Apelujte na českou vládu a evropské instituce – pište dopisy a informujte o rozsahu reálné a akutní krize enviromentálních migrantů.

Zaslání protestního dopisu posílí dopad našeho společného úsilí.

Do svého protestu zahrňte kopii plakátu a výtisk Seznamu úmrtí ke stažení na www.unitedagainstracism.org. Čím více, tím lépe – protestní dopis zašlete všem relevantním kontaktům v politice i v aktivistických hnutích.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: