Portugalští partneři z organizace SOLIM na návštěvě v Praze

Ve dnech 18.4. až 21.4.2012 přijeli navštívit SIMI naši zahraniční partneři z Portugalské organizace Solidariedade Imigrante (SOLIM). Zahraniční hosté měli možnost vyměnit si s pracovníky SIMI informace ohledně migračních zákonů a pobytových systémů v obou zemích, dále navštívili „Trh neziskových organizací Prahy 2“ a setkali se skupinou kulturních mediátorů, pracujících pro komunitní centrum InBáze. Pro hosty byly dále připraveny komentované prohlídky vietnamské tržnice SAPA a dalších míst častého výskytu cizinců v Praze (církve, komunitní centra a pod.). Stáž byla ukončena návštěvou Centra na podporu cizinců v Plzni.

Podrobnosti k jednotlivým návštěvám naleznete v závěrečné zprávě ze stáže.


dsc03400_1337866114.jpgVrcholním bodem programu stáže byl kulatý stůl, který se uskutečnil dne 20. dubna 2012 v jednacím sále Krajského úřadu Plzeňského kraje na téma „Možnosti spolupráce neziskových organizací a úřadů práce v procesu integrace cizinců na trhu práce“. Svůj příspěvek přednesli zástupci SIMI, portugalské partnerské SOLIM, zástupci úřadu práce a inspektorátu práce z Plzeňského kraje, magistrátu města Plzeň a regionální pobočky nevládní organizace OPU. Příspěvky ukázaly, že k 31.3.2012 bylo v Plzeňském kraji evidováno pouze 667 pracovních povolení oproti celkovému počtu 43 334 pracovních povolení v ČR. Nízký počet vydaných povolení je dán obecným nárůstem nezaměstnanosti v regionu z 3% v roce 2008 na cca. 10 % letos. Inspektorát práce přitom jen obtížně odhaluje existenci tzv. švarcsystému, navíc kontrol z podnětu cizinců je nepatrné množství, a to buď pro nevědomost o svých právech nebo naopak ze strachu z důsledků kontroly. Ze zkušeností nevládních organizací cizinci jednoznačně doplácejí na krizi a s ní spojená vládní opatření posledních let. Podrobný zápis z akce brzy naleznete na: http://www.migrace.com/cs/pracovni-migrace/projekt-urady-prace-a-nno/pm-kulate-stoly