Chcete zlepšit své pracovní postavení jako domácí pracovnice?

Zúčastněte se našeho výzkumu!

V rámci projektu Rovné šance na prahu českých domácností probíhá v současnosti výzkum na téma právního, sociálního a ekonomického postavení migrantek pracujících v českých domácnostech.

Výsledky výzkumu budou sloužit k ovlivnění legislativy směrem k větší vstřícnosti vůči této skupině pracovních migrantek a také informování zaměstnavatelů o právech a povinnostech spojených s domácí prací a reálné situaci těchto žen.

Podpořte náš výzkum a zapojte se! Hledáme cizinky, které vykonávají placenou práci v domácnosti. Pracovat můžete jako chůva, uklízečka, hospodyně, či pečovatelka o nemocné a staré lidi. Zajímá nás tzv. in-home servis (bydlíte tam, kde pracujete), ale také tzv. out-home servis (do práce pouze docházíte či může být jen Vaším doplňkovým zaměstnáním).

Zájemkyně nás mohou kontaktovat na emailové adrese: dederova@refug.cz, či telefonicky na: +420 224 224 379.

Výzkum probíhá anonymně, v mateřském jazyce respondentky.  Předem děkujeme za Vaši účast,  podporu a šíření této informace.

Více informací o výzkumu, projektu a tématu domácí práce najdete na www.pracovnicevdomacnosti.

Inzerát ke stažení

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: