Němečtí partneři debatovali v Praze o nelegální práci migrantů

Začátkem června navštívili Prahu naši partneři z německé organizace Caritasverband für die Diezöse Osnabrück, aby zde absolvovali krátkodobou stáž v rámci mezinárodního projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“.

Během stáže hosté také přiblížili realitu migrantů na německém trhu práce v rámci veřejné debaty Nelegální práce zahraničních zaměstnanců: postihy a důkazy, která se uskutečnila dne 6. června ve Vzdělávacím institut Charity ČR.

Začátkem června navštívili Prahu naši partneři z německé organizace Caritasverband für die Diezöse Osnabrück, aby zde absolvovali krátkodobou stáž v rámci mezinárodního projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“.

Obdobně jako projekt i stáž se tematicky zaměřovala na otázky bezpečnosti práce cizinců a posílení rovných práv cizinců na českém trhu práce. Kromě přenosu informací a sdílení příkladů dobré praxe mezi projektovými partnery měli zahraniční hosté také možnost se setkat se zástupci Českomoravské federace odborových svazů, Ředitelství cel a organizace La Strada.

Stěžejní součástí stáže pak byla veřejná debata na téma „Nelegální práce zahraničních zaměstnanců: postihy a důkazy“, které se zúčastnili klíčoví hráči v oblasti zahraniční zaměstnanosti, zejména představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí, inspektorátů práce a cizinecké policie. Tímto jim děkujeme za cenné příspěvky do debaty. Vedle zhodnocení současného stavu v České republice a nastínění situace v Německu diskuse směřovala k výměně informací, názorů a podnětů ohledně perspektivy zlepšení stávající praxe kontrol nelegální práce migrantů a rozvoje spolupráce mezi zúčastněnými aktéry, vč. neziskového sektoru.

Podrobný zápis a videozáznamy z debaty byly zveřejněny na internetové platformě www.migraceonline.cz (sekce „Pracovní migrace“).