Veřejná debata s Anti-Slavery International o nucené práci a nucené kriminalitě migrantů

Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Multikulturní centrum Praha

vás srdečně zvou na veřejnou debatu se zahraniční účastí

(NE)bezpečná práce -

od prekérní práce po nucenou kriminalitu

  • Úterý 5. listopadu 2013 v 10 hodin
  • Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Téma bezpečnosti práce s sebou přináší řadu otázek: Kde začíná a končí prekérní práce? Jak ji odhalovat, postihovat a jak ji předcházet? Do jaké míry se prekérní práce týká zahraničních zaměstnanců? Kde začínají a končí hranice nucené kriminality? A jak posuzovat ty, kdo byli pod silným nátlakem nebo v tísni přinuceni se podílet na trestném činu?

Debata se zaměřuje na tyto a mnohé další otázky včetně přiblížení současné situace v České republice i ve Velké Británii. Diskuse bude dále směřovat k výměně názorů a podnětů ohledně perspektiv zlepšení stávající praxe a rozvoje spolupráce mezi zúčastněnými aktéry, vč. neziskového sektoru.

Moderátorka

Marie Jelínková, Sdružení pro integraci a migraci

Hosté

Klára Skřivánková, Anti-Slavery International (Velká Británie)

Vicky Brotherton, Anti-Slavery International (Velká Británie)

Zdeněk Málek, Generální ředitelství cel

Jakub Frydrych, Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování

Šárka Möstlová, Odbor bezpečností politiky Ministerstva vnitra

Eva Holá, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Vzhledem k omezenému počtu míst, prosím potvrďte svoji účast do 1.listopadu 2013 ZDE nebo na adrese: valentova@refug.cz.

Akce je pořádána v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie.

logo-esf-a-simi_1382089687.jpg