Na stáži u Charity v německém Osnabrucku

Čtyřdenní stáž u německé partnerské organizace Caritasverband für die Diözese Osnabrück přinesla pro zúčastněné zástupce SIMI a MKC řadu zajímavých informací, ale nejvíce překvapilo zjištění, že ochrana zahraničních zaměstnanců na trhu práce v Německu zdaleka nedosahuje takových kvalit, jak by se dalo očekávat. Za mimořádně alarmující pro českou realitu je nutno pokládat současný trend v Německu, kdy se mimořádně rozšířilo vysílání zahraničních pracovníků, kteří vykonávají práci za přítomnosti mnoha subkontraktorů na smlouvu o dílo. Některé segmenty trhu práce, kde jsou zaměstnáni zahraniční pracovníci, ovládla tzv. masná mafie (Fleischmafia) a německé kontrolní orgány nejsou v rámci svých kompetencí schopny nekalé praktiky a nevyhovující situaci (finanční, bezpečnostní, ubytovací…) zahraničních pracovníků změnit, a to i přestože se jich v této situaci nacházejí desetitisíce. Je proto třeba dlouhodobě věnovat pozornost tomu, aby k vytvoření podobné struktury zaměstnávání v ČR nedošlo.

Více poznatků ze setkání v Německu naleznete v zápisu ze stáže.


Stáž proběhla v rámci realizace mezinárodní spolupráce v projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce, podpořeného z prostředků ESF OP LZZ.